Doneren

Doneren kan op rekeningnummer:

NL66TRIO0338639721

Tnv: Stichting Vrienden van de Koningin Julianaschool Heerjansdam

In verband met het feit dat de Stichting de ANBI status heeft, zijn er voordelen te behalen bij schenking of donatie.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de stichting.

Mail hiervoor naar:  info@vriendenvandekjs.nl